top of page
ANBI
Stichting ROTOR Productions
Status

Missie

Stichting ROTOR faciliteert de creatie en presentatie van voorstellingen van Koen van der Heijden en Hidde Aans-Verkade.

ROTOR wil ook de publieke zichtbaarheid van andere kunstenaars die de stichting bedient vergroten door manieren te ontwikkelen waarop hun projecten de gebruikelijke context van presentatie kunnen overstijgen. Bijvoorbeeld door het vormen van context programma's die lezingen, workshops en concerten integreren die het publiek extra informatie bieden over de inhoud van hun voorstellingen.

ROTOR wil de cognitieve eigenschappen die inherent zijn aan het gebied van mime en performance benutten en ontwikkelen en de positie van mime en performance in de gemeenschap versterken. 

 

Doelstellingen
- Het bevorderen van de creatie en presentatie van mime en performance voorstellingen in Nederland en internationaal
- Het bijdragen aan de ontwikkeling van mime en performance als kunstvorm
- Het bijdragen aan de ontwikkeling van de publieke aandacht voor en zichtbaarheid van mime en performance
- Het ondersteunen en initiëren van mime en performance onderwijs en trainingsprogramma's voor professionals, studenten en amateurs
- Het ondersteunen van mime en performance in de samenleving; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het beloningsbeleid van bestuur en directie
Er is geen personeel in vaste dienst. De honoraria van kunstenaars en andere medewerkers worden gebaseerd op hun ervaring en gaan uit van de theater CAO. Het bestuur is onbezoldigd.

Inkomsten van de stichting worden verkregen door:
- Het stichtingskapitaal
- Subsidies en donaties
- Schenkingen, erfstellingen en legaten
- Alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen wordt beheerd en besteed met eindverantwoordelijkheid van het bestuur.
Invulling door directie en boekhouding door Leonard de Boer. De salarissen blijven ruim onder de WNT-norm. Een specificatie van de beloningen van bestuur en directie zijn te vinden in de jaarrekening. 

Het bestuur verricht haar werk werkzaamheden volledig op vrijwillige basis en maakt geen aanspraak op reis- en onkostenvergoedingen noch op vakantiegeld; aldus functioneert het bestuur geheel onbezoldigd. 

 

De contactgegevens
ROTOR Producties/ROTOR Performance
Adres: Rodenrijsstraat 144, 1062 JA, Amsterdam
RSIN nummer: 866026459
Directie : info@rotorperformance.com
productie : productie@rotorperformance.com
marketing: marketing@rotorperformance.com

Telefoonnummer Hidde Aans-Verkade : +31617029733
Telefoonnummer Koen van der Heijden: +31638788252

 

Bestuurssamenstelling
Onno Feith – voorzitter
Martha van Meegen – Penningmeester
Santino Slootweg – secretaris

 

ROTOR-website.png

Alle rechten voorbehouden © ROTOR performance 

Amsterdam 2023

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page